მთავარიჩვენ შესახებკონკურსებისქემაპროგრამები
სტანდარტებიპესტალოციინკლუზიური განათლებაასწავლე საქართველოსთვისასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთადქართული ენა მომავალი წარმატებისთვისინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენინგები სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება„პროფესიული განათლების მასწავლებელთა განვითარების“ სახელმწიფო პროგრამა
პროგრამის მიზნები 2015 წლის პროგრამა2014 წლის პროგრამა2014 წლის პროგრამის ანგარიში2013 წლის ანგარიშიპროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტიპროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსიპროფესიული განათლების მასწავლებელთა მომზადებისა და განვითარების კონცეფციამასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების კონცეფციის იმპლემენტაცია 2014-2017
რესურსებიგალერეაკონტაქტისაჯარო ინფორმაცია
ტრენერთა სკოლა 
პროგრამები
 სტანდარტები
 პესტალოცი
 ინკლუზიური განათლება
 ასწავლე საქართველოსთვის
 ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად
 ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის
 ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენინგები
 სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება
 „პროფესიული განათლების მასწავლებელთა განვითარების“ სახელმწიფო პროგრამა

მაძიებლობა
 

მასწავლებლობის მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ

თანამედროვე სკოლას სულ უფრო მზარდი მოთხოვნების პირობებში უწევს მოქმედება. ეს პირდაპირ უკავშირდება საზოგადოებრივ დაკვეთას, რომ სკოლაში სასწავლო პროცესი უფრო მაღალ დონეზე წარიმართოს, ვიდრე აქამდე ხდებოდა. შესაბამისად, სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა კონკურენტუნარიანი პედაგოგებით კვლავ მწავე საკითხად რჩება.

ბევრი კვლევა ცხადყოფს, რომ მოსწავლეთა აკადემიურ წარმატებებსა და პოზიტიურ ქცევას პირველ რიგში მასწავლებლის პროფესიონალიზმი განაპირობებს. ასევე კარგად არის ცნობილი, რომ უკანასკნელ ათწლეულებში პედაგოგიურმა თეორიამ და პრაქტიკამ მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა ფსიქოლოგიაში, ანთროპოლოგიაში, ლინგვისტიკაში, ნეიროფიზიოლოგიასა და სხვა მეცნიერებებში ჩატარებული კვლევების კვალდაკვალ. თანამედროვე მასწავლებლის საქმიანობაში, რომელიც ტრადიციულად ხელოვანის ოსტატობასთან უფრო იყო ასოცირებული, ბოლო პერიოდში სულ უფრო დიდ ადგილს იკავებს სწავლისა და განვითარების თანამედროვე თეორიებისა და სხვა სამეცნიერო დისციპლინების ცოდნა. ამდენად, ჩვენ საქმე გვაქვს პროფესიასთან, რომელიც სულ უფრო მეტ, მაღალი დონის კომპეტენციას მოითხოვს. კარგი მასწავლებლისათვის აუცილებელი კომპეტენციები ახლა უფრო ,,შესწავლადი‘‘ გახდა, ხოლო უწინ მასწავლებლობის ბუნებრივ ნიჭთან იყო ასოცირებული.

მაძიებლობის ინსტიტუტის დანერგვა ზემოთ აღწერილი სირთულეების დაძლევას ემსახურება. მისი შემოღებით სასკოლო სისტემა ყოველწლიურად შეივსება ისეთ მასწავლებელთა ნაკადით, რომლებსაც გადალახული აქვთ სკოლის ადმინისტრაციასთან, პერსონალთან, ბავშვებთან და მშობლებთან ურთიერთობის პირველადი ბარიერები, პრაქტიკულად აქვს გამოცდილი სასწავლო პროცესის და კლასის მართვის სტრატეგიები და გამომუშავებული აქვს საკუთარი საქმიანობის შეფასების საბაზისო უნარი. გარდა ამისა, მაძიებლობის პერიოდის გავლით დამწყები მასწავლებელი სასწავლო პროცესის დაგეგმვასთან, წარმართვასთან, შეფასებასა და ანგარიშგებასთან დაკავშირებული უამრავი პრაქტიკული ინსტრუმენტით აღიჭურვება.

მასწავლებლობის მაძიებელობის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამ2008-2010 მასწავლებლობის მაძიებლობის საპილოტე პროექტის საფუძველზე მომზადდა.

სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება 2010-2011 სასწავლო წლიდან დაიწყო თბილისის, გორის, თელავის, ახალციხის, ქუთაისის, ბათუმისა და ზუგდიდის საჯარო და კერძო სკოლებში.

მაძიებლის პედაგოგიურ საქმიანობას ხელმძღვანელობს და კოორდინირებას უწევს მენტორი- კვალიფიციური, გამოცდილი და პრაქტიკოსი პედაგოგი, რომელსაც გავლილი აქვს სპეციალური ტრენინგი მენტორობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა მაძიებლის სტანდარტი, რომელიც მაძიებლის საქმიანობის შეფასების კიდევ ერთი ინსტრუმენტს წარმოადგენს.

2011-2012 პროგრამის ფარგლებში შეირჩა 130 მენტორი და 450-მდე მაძიებელი თბილისის, გორის, თელავის, ახალციხის, ოზურგეთის, ქუთაისის, ბათუმის, ზუგდიდის, ფოთისა და რუსთავის საჯარო და კერძო სკოლებში.