მთავარიჩვენ შესახებკონკურსებიპროგრამები
სტანდარტებისერტიფიცირებაპესტალოციინკლუზიური განათლებაასწავლე საქართველოსთვისვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენაასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთადმაძიებლობაქართული ენა მომავალი წარმატებისთვისინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენინგები მასწავლებლებისთვისსკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება
ტრენინგებირესურსებიგალერეაკონტაქტისაჯარო ინფორმაცია
 
პროგრამები
 სტანდარტები
 პროფესიული სტანდარტი
  მასწავლებლის სტანდარტი
 მაძიებლის სტანდარტი
  პროფესიული სწავლება
  პროფესიული კოდექსები
  სერტიფიკატის ტიპები
 კონფერენციები
 სერტიფიცირება
 მიზნები და ამოცანები
 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა
 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა
 რეკომენდაციები სქემაში ჩართულ მასწავლებელს
 სერტიფიცირება 2013
 პესტალოცი
 პროგრამა პესტალოცის ტრენინგები
 პროგრამაში მონაწილეობა
 პროგრამა ”პესტალოცის” ღონისძიებები საქართველოში
 ხშირად დასმული შეკითხვები
 პროგრამა პესტალოცის 2014 წლის კალენდარი
 ინკლუზიური განათლება
 მიზნები და ამოცანები
 პროფესიული სტანდარტი
 ადაპტირებული გაკვეთილები
 მხედველობა და მხედველობის შეზღუდვა
  პრეზენტაციები
 განვითარების დარღვევები
 ადაპტირებული გაკვეთილები
 მხედველობა და მხედველობის დარღვევა
 ასწავლე საქართველოსთვის
 მიზნები და ამოცანები
 პედაგოგების შერჩევა
 პროგრამაში ჩართული მასწავლებლების მომზადება და პროფესიული განვითარება
 პროგრამაში მონაწილეობის პირობები
 საქართველოს რეგიონები
 მოქმედი კონსულტანტ-მასწავლებლების გამოხმაურებები
 ზოგადი ტენდენციები
 კონკურსი
 ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა
 მიზნები და ამოცანები
 საზაფხულო სკოლა
 გაცვლითი და დამეგობრების პროექტები
 საქართველოს რეგიონები
 კონკურსი
 ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად
 მაძიებლობა
 მიზნები და ამოცანები
 მენტორობა
 მაძიებლობა
 მაძიებლობის კანდიდატთა რეგისტრაცია
 სკოლის როლი მაძიებლობის პროცესში - მიმოხილვა
 საქართველოს რეგიონები
 კონკურსი
 ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის
 მიზნები და ამოცანები
 პედაგოგების მივლენა არაქართულენოვან სკოლებში
 ქართულის ენის სასწავლო მასალები
 არაქართულენოვანი პედაგოგების პროფესიული განვითარება
 კონკურსის შედეგები
 ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენინგები მასწავლებლებისთვის
 მიზნები და ამოცანები
 სამიზნე ჯგუფი
 ისტ-ის ტრენინგ-კურსები დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისთვის
 ისტ-ის ტრენინგ-კურსები საბაზო და საშუალო საფეხურზე
 ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მოკლე ტრენინგ-კურსები
 სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება
 მიზნები და ამოცანები
 საკონტაქტო ინფორმაცია

მაძიებლობა
 

მასწავლებლობის მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ

თანამედროვე სკოლას სულ უფრო მზარდი მოთხოვნების პირობებში უწევს მოქმედება. ეს პირდაპირ უკავშირდება საზოგადოებრივ დაკვეთას, რომ სკოლაში სასწავლო პროცესი უფრო მაღალ დონეზე წარიმართოს, ვიდრე აქამდე ხდებოდა. შესაბამისად, სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა კონკურენტუნარიანი პედაგოგებით კვლავ მწავე საკითხად რჩება.

ბევრი კვლევა ცხადყოფს, რომ მოსწავლეთა აკადემიურ წარმატებებსა და პოზიტიურ ქცევას პირველ რიგში მასწავლებლის პროფესიონალიზმი განაპირობებს. ასევე კარგად არის ცნობილი, რომ უკანასკნელ ათწლეულებში პედაგოგიურმა თეორიამ და პრაქტიკამ მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა ფსიქოლოგიაში, ანთროპოლოგიაში, ლინგვისტიკაში, ნეიროფიზიოლოგიასა და სხვა მეცნიერებებში ჩატარებული კვლევების კვალდაკვალ. თანამედროვე მასწავლებლის საქმიანობაში, რომელიც ტრადიციულად ხელოვანის ოსტატობასთან უფრო იყო ასოცირებული, ბოლო პერიოდში სულ უფრო დიდ ადგილს იკავებს სწავლისა და განვითარების თანამედროვე თეორიებისა და სხვა სამეცნიერო დისციპლინების ცოდნა. ამდენად, ჩვენ საქმე გვაქვს პროფესიასთან, რომელიც სულ უფრო მეტ, მაღალი დონის კომპეტენციას მოითხოვს. კარგი მასწავლებლისათვის აუცილებელი კომპეტენციები ახლა უფრო ,,შესწავლადი‘‘ გახდა, ხოლო უწინ მასწავლებლობის ბუნებრივ ნიჭთან იყო ასოცირებული.

მაძიებლობის ინსტიტუტის დანერგვა ზემოთ აღწერილი სირთულეების დაძლევას ემსახურება. მისი შემოღებით სასკოლო სისტემა ყოველწლიურად შეივსება ისეთ მასწავლებელთა ნაკადით, რომლებსაც გადალახული აქვთ სკოლის ადმინისტრაციასთან, პერსონალთან, ბავშვებთან და მშობლებთან ურთიერთობის პირველადი ბარიერები, პრაქტიკულად აქვს გამოცდილი სასწავლო პროცესის და კლასის მართვის სტრატეგიები და გამომუშავებული აქვს საკუთარი საქმიანობის შეფასების საბაზისო უნარი. გარდა ამისა, მაძიებლობის პერიოდის გავლით დამწყები მასწავლებელი სასწავლო პროცესის დაგეგმვასთან, წარმართვასთან, შეფასებასა და ანგარიშგებასთან დაკავშირებული უამრავი პრაქტიკული ინსტრუმენტით აღიჭურვება.

მასწავლებლობის მაძიებელობის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამ2008-2010 მასწავლებლობის მაძიებლობის საპილოტე პროექტის საფუძველზე მომზადდა.

სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება 2010-2011 სასწავლო წლიდან დაიწყო თბილისის, გორის, თელავის, ახალციხის, ქუთაისის, ბათუმისა და ზუგდიდის საჯარო და კერძო სკოლებში.

მაძიებლის პედაგოგიურ საქმიანობას ხელმძღვანელობს და კოორდინირებას უწევს მენტორი- კვალიფიციური, გამოცდილი და პრაქტიკოსი პედაგოგი, რომელსაც გავლილი აქვს სპეციალური ტრენინგი მენტორობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა მაძიებლის სტანდარტი, რომელიც მაძიებლის საქმიანობის შეფასების კიდევ ერთი ინსტრუმენტს წარმოადგენს.

2011-2012 პროგრამის ფარგლებში შეირჩა 130 მენტორი და 450-მდე მაძიებელი თბილისის, გორის, თელავის, ახალციხის, ოზურგეთის, ქუთაისის, ბათუმის, ზუგდიდის, ფოთისა და რუსთავის საჯარო და კერძო სკოლებში.