მთავარიჩვენ შესახებკონკურსებისქემაპროგრამები
სტანდარტებიპესტალოციინკლუზიური განათლებაასწავლე საქართველოსთვისასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთადქართული ენა მომავალი წარმატებისთვისინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენინგები სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება„პროფესიული განათლების მასწავლებელთა განვითარების“ სახელმწიფო პროგრამა
პროგრამის მიზნები 2015 წლის პროგრამა2014 წლის პროგრამა2014 წლის პროგრამის ანგარიში2013 წლის ანგარიშიპროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტიპროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსიპროფესიული განათლების მასწავლებელთა მომზადებისა და განვითარების კონცეფციამასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების კონცეფციის იმპლემენტაცია 2014-2017
რესურსებიგალერეაკონტაქტისაჯარო ინფორმაცია
ტრენერთა სკოლა 
რესურსები
 სახელმძღვანელოები
 სასწავლო ფილმები
 ინტერნეტ რესურსები
 ელექტრონული რესურსები
 ჟურნალი "მასწავლებელი"
 სოციოლოგიური კვლევები
 სასწავლო ტექნოლოგიების გამოყენება ინგლისური ენის გაკვეთილზე
 ელექტრონული ბიბლიოთეკა

სახელმძღვანელოები
 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი აქტიურად მუშაობს მასწავლებელთა დამხმარე მასალებით უზრუნველყოფის მიმართულებით. აღნიშნული მასალა ხელს უწყობს როგორც, ზოგადად, მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებასა და სასწავლო პროცესის გაუმჯობესებას, ასევე, სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის მზადებას.

ცენტრის გამოცემები, რომლის შეძენაც შეგიძლიათ "ბიბლუსის" ფილიალებში    

ცენტრის გამოცემების შეძენის მსურველთათვის


მნიშვნელოვანი წიგნი - თომას გორდონის "როგორ გავხდე კარგი მშობელი"

  ძვირფასო მასწავლებლებო, მშობლებო ჟურნალი „მასწავლებელი" და ინტერნეტგაზეთი „Mastsavlebeli.ge" წარმოგიდგენთ „მასწავლებლის წიგნის", სერიით გამოცემულ მესამე წიგნს თომას გორდონის „როგორ გავხდე კარგი მშობელი", რომელიც ქართულად თარგმნა ქალბატონმა ნინო ჭიაბრიშვილმა.

ამჯერად, წიგნის სრულ ვერსიას წარმოგიდგენთ და დარწმუნებული ვართ, თომას გორდონის ეს ძალიან საინტერესო და სასარგებლო წიგნი ჩვენი მშობლებისა და მასწავლებლების სამაგიდო წიგნი გახდება და მრავალი პრობლების გადაჭრის გზებს გაპოვნინებთ, რადგან მასში წაიკითხავთ ძალიან სასარგებლო რჩევებს იმაზე თუ როგორ ვუსმინოთ შვილებს ისე, რომ მათ სურდეთ ჩვენთან საუბარი, როგორ ველაპარაკოთ შვილებს ისე, რომ მოგვისმინონ, როგორ გადავჭრათ კონფლიქტები უდანაკარგოდ, როგორ ავიცილოთ კონფლიქტი საკუთარი თავის შცვლით და სხვა მრავალ სტატიას, რაც აუცილებლად დაგაინტერესებთ.


მასწავლებლის წიგნი - განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისათვის

  ძვირფასო მასწავლებლებო, ჟურნალი „მასწავლებელი" და ინტერნეტგაზეთი „Mastsavlebeli.ge" წარმოგიდგენთ „მასწავლებლის წიგნს", რომლის გამოცემა ყოველწლიური გახდა და რომელშიც ვაერთიანებთ წლის განმავლობაში გამოქვეყნებულ საუკეთესო სტატიებს. პირველ კრებულს ჩვენი მკითხველი უკვე იცნობს. მეორე კრებული, განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისთვისაა განკუთვნილი და წინა კრებულის მსგავსად, წიგნში ოთხივე ავტორის ის პუბლიკაციები შევიტანეთ, რომლებიც ქართულ ენაზეა შექმნილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა მეთოდი თუ სიტუაცია ზედმიწევნით არის მორგებული ქართულ რეალობას და არ წარმოადგენს მხოლოდ თეორიულ მსჯელობასა თუ ანალიზს.


"მასწავლებლის წიგნი"

  ჟურნალი „მასწავლებელი" და ინტერნეტგაზეთი „Mastsavlebeli.ge" წარმოგიდგენთ „მასწავლებლის წიგნს", რომლის გამოცემა ყოველწლიური გახდება და რომელშიც გავაერთიანებთ წლის განმავლობაში გამოქვეყნებულ საუკეთესო სტატიებს. პირველ კრებულში ჩვენი სამი ავტორის პუბლიკაციები შევიტანეთ, რომლებიც ქართულ ენაზეა შექმნილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა მეთოდი თუ სიტუაცია ზედმიწევნით არის მორგებული ქართულ რეალობას და არ წარმოადგენს მხოლოდ თეორიულ მსჯელობასა თუ ანალიზს.


იმედი გვაქვს, ჩვენი კრებული მნიშვნელოვან დახმარებას გაგიწევთ სასკოლო პრაქტიკის გაუმჯობესებაში, უკეთესი სასწავლო გარემოს შექმნასა და პროფესიულ განვითარებაში, რაც საბოლოოდ მოსწავლეთა შედეგებზე აისახება.

პრაქტიკული სახელმძღვანელო ტრენერებისთვისმასწავლებელთა დამხმარე სახელმძღვანელოების სერია განვითარებისა და სწავლის თეორიების მიმართულებით

           

           

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ახალ რესურსს სთავაზობს მასწავლებლებსა და განვითარებისა და სწავლის თეორიებით დაინტერესებულ პირებს.

სახელმძღვანელოები წარმოადგენს ერთგვარ სერიას, რომელიც ამ ეტაპზე აერთიანებს შემდეგ თემებს:

ბიჰევიორიზმი
სწავლის სოციალურ-კოგნიტური თეორია
ჟან პიაჟეს კოგნიტური განვითარების თეორია
ლევ ვიგოტსკის კოგნიტური განვითარების სოციო-კულტურული თეორია
კონსტრუქტივიზმი
მორალური განვითარების თეორია
ჰუმანისტური თეორია
მრავალმხრივი ინტელექტის თეორია

სახელმძღვანელოები დაეხმარება მასწავლებელს როგორც სერტიფიცირებისთვის მზადებაში, ასევე პროფესიული პრაქტიკის გაუმჯობესებაში. წიგნები საქართველოს ყველა საჯარო სკოლას 2-2 ეგზემპლარად უსასყიდლოდ გადაეცემა.

მასწავლებელთა დამხმარე სახელმძღვანელოების სერიის შეძენის მსურველთათვის


კითხვის ეფექტური მეთოდები 2 (სასწავლო-მეთოდური ფილმი და მისი გზამკვლევი)

 

    ”კითხვის ეფექტურიმეთოდები 2” (ფილმი და მისი გზამკვლევი) აერთიანებს კითხვის უნარების განმავითარებელ 4 მეთოდს და ერთ აქტივობას/მეთოდს, რომელიც ხელს უწყობს სასწავლო პროცესის შემოქმედებითად ორგანიზებას.  ფილმში წარმოდგენილია ე.წ. მუშა, სამუშაო გაკვეთილები, რომელიც ნათლად აჩვენებს მეთოდის სტრუქტურას და განხორციელების საფეხურებს, ხოლო გზამკვლევში მოცემული თეორიული მასალა წარმოდგენს ამა თუ იმ მეთოდის კონცეფციას.

ფილმი და გზამკვლევი დაეხმარება მასწავლებელს მოსწავლეებში წიგნიერების დონის ამაღლებაში. მოცემული რესურსის გამოყენება მასწავლებელს შეუძლია როგორც ინდივიდუალური მუშაობისას, ასევე, იგი წარმოადგენს ეფექტურ სატრენინგო მასალას.სკოლის დირექტორის პრაქტიკული გზამკვლევი

  სკოლის დირექტორის პრაქტიკული გზამკვლევი  შეიქმნა სკოლის დირექტორების დასახმარებლად, რათა დირექტორმა მასწავლებლებთან და სკოლაში დასაქმებულ სხვა პირებთან ერთად შეძლოს, სკოლა წარმატებული გახადოს. სახელმძღვანელოში განხილულია საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში აღიარებული წარმატებული სკოლის სტანდარტები და ინდიკატორები. დირექტორებს ვთავაზობთ კონკრეტულ რჩევებსა და რეკომენდაციებს სკოლის ინტელექტუალური და მატერიალური რესურსების მიზანმიმართული გამოყენებისათვის, როგორ გახდეს სკოლა სწავლისა და მუშაობისათვის უსაფრთხო.  სახელმძღვანელოში სკოლის დირექტორებს საშუალება აქვთ მოიძიონ ინფორმაცია, როგორ შეადგინონ სკოლის სტრატეგიული განვითარების გეგმა და როგორ განახორციელონ ამ გეგმის მონიტორინგი; ასევე როგორ მოიძიონ და დაასაქმონ სკოლაში მაღალკვალიფიციური კადრები და იზრუნონ მათ პროფესიულ განვითარებაზე. სახელმძღვანელოში გაეცნობით ასევე რეკომენდაციებს  საზოგადოებასთან ურთიერთობის ეფექტური ფორმების შესამუშავებლად. 


გამოვიდა მასწავლებლის პროფესიული განვითარების გზამკვლევი


 


დამხმარე სახელმძღვანელო სკოლის დირექტორებისთვის 

  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადდა დამხმარე სახელმძღვანელო სკოლის დირექტორებისთვის. სახელმძღვანელო მოიცავს სკოლის დირექტორის სტანდარტით გათვალისწინებულ საკითხებსა თუ კომპეტენციებს და წარმოადგენს სტანდარტის გზამკვლევს.

სახელმძღვანელო დაეხმარება სკოლის დირექტორებს სკოლის ეფექტურად მართვასა თუ სერტიფიცირებისთვის მზადებაში. თითოეული თავის ბოლოს წარმოდგენილი სიტუაციური მაგალითები ხელს შეუწყობს წიგნში განხილული საკითხების პრაქტიკაში დანერგვასა და განხორციელებას.

 

მენტორის სახელმძღვანელო   მაძიებლის სახელმძღვანელო

             მასწავლებლის დამხმარე სახელმძღვანელო (სამტომეული)

                    განვითარებისა და სწავლების თეორიები

                           


სწავლება და შეფასება                    სასწავლო და პროფესიული გარემო

                             

__________________________________________________________

 

 • ეფექტური სწავლება სკოლაში – რ. მარზანო;
 • პროფესიონალი მასწავლებლის 9 მახასიათებელი – ჯ. თერნბული;
 • ინტერკულტურული განათლება;
 • მასწავლებელთა კომპეტენციების ჩარჩო;
 • ცხოვრება დემოკრატიულ საზოგადოებაში;
 • მასწავლებლის ეთიკის სახელმძღვანელო;
 • რა განაპირობებს სკოლის ეფექტურობას (ფილმი და სახელმძღვანელო);
 • კლასის მართვა (ფილმი და სახელმძღვანელო);
 • ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში
 • ეროვნული და საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები მასწავლებლებისთვის
 • სტატიები განათლების საკითხებზე
 • ”კითხვის ეფექტური მეთოდები” გზამკვლევი • ____________________________________________________________